Výměna redukčního ventilu

Provedl jsem výměnu a nastavení redukčního ventilu studené vody.